Informatiedocument Testgroepen

Als SpellenLab werken we nauw samen met testgroepen. Hieronder kunt u de nodige informatie terugvinden.

 

Als contactgroep samenwerken met VIVES SpellenLab Werkjaar 2024 - 2025

 In het SpellenLab zijn we steeds op zoek naar de beste spellen voor de praktijk. Hiervoor testen we niet alleen spellen uit, maar laten ons bijstaan door een aantal scholen en voorzieningen die samen met ons een aantal spellen uittesten.

Vanaf september 2024 gaan we van start met een nieuw concept waarbij je als spelcoördinator mee zal bepalen welke spellen in jouw praktijk getest zullen worden. Zo is het mogelijk om op de accenten te werken die in jouw school of voorziening belangrijk zijn.

Voor wie?
Volgde uw school/voorziening dit jaar (of vroeger) reeds één of meer navormingen in het SpellenLab,  dan nodigen we u graag uit om volgend schooljaar als contactgroep mee te werken. Spelcoördinatoren tonen een grote interesse voor en geloof in het ‘gezelschapsspel als didactische werkvorm’. Het aantal deelnemende contactgroepen is om praktische redenen beperkt.

 

Wat?

Scholen en voorzieningen die het gezelschapsspel als didactisch werkmiddel willen inzetten, kunnen nauwer samenwerken met het Vives SpellenLab.

Zij krijgen twee keer per jaar (in september en in januari) een pakket van zeven gezelschapsspellen ter beschikking. Dit pakket wordt door de spelcoördinator van de school samengesteld op de vormingsnamiddagen.
Telkens blijven deze spellen ongeveer vier maanden in de school of voorziening zodat er voldoende tijd beschikbaar is om ze uitgebreid te testen en te evalueren. De deelnemende groepen engageren zich om de opgedane ervaringen en meegeleverde ideeën grondig te evalueren en op eenvoudige wijze neer te schrijven. Bijhorende evaluatieformulieren worden door het SpellenLab aangemaakt.

Alle contactgroepen testen tijdens het schooljaar een verschillend aanbod spellen uit. Het SpellenLab verzamelt alle opgedane kritieken en spelervaringen en verwerkt deze in de eigen bestanden en lopende navormingen.

Op het einde van het schooljaar mag elke school of voorziening één spel uit het geteste pakket kiezen en behouden voor de eigen werking of spel-o-theek. 

Hoe?

Elke deelnemende contactgroep duidt een ‘spelcoördinator’ aan. Dit is een leerkracht, opvoeder, begeleider (of directielid) die zal instaan voor het contact met het SpellenLab. Een school of voorziening kan ook verkiezen om twee medewerkers af te vaardigen. Bij voorkeur zijn dit natuurlijk personen die nauw verbonden zullen zijn bij het uittesten en evalueren van het spellenpakket.

Drie keer per schooljaar worden deze coördinatoren in het SpellenLab verwacht. Telkens gaan deze contactmomenten door op een donderdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

De data voor het schooljaar 2024-2025 zijn:

 

·   donderdag 12 september 2024

o   uitleg i.v.m. de samenwerking

o   voorstelling van de te kiezen spellen (met nadruk op vaardigheden die getraind worden in de spellen)

o   samenstelling van het keuzepakket door de spelcoördinatoren

 

·   donderdag 9 januari 2025

o   inleveren en evaluatie van het eerste pakket spellen

o   voorstelling van de nieuwe te kiezen spellen (met nadruk op vaardigheden die getraind worden in de spellen)

o   samenstelling van het keuzepakket door de spelcoördinatoren

 

·   donderdag 5 juni 2025

o   inleveren en evaluatie van het eerste pakket spellen

o   meenemen van het uitgekozen spel voor de eigen werking in de school of voorziening

 

Op het contactmoment worden alle spellen uit het aanbod voorgesteld. De medewerkers van VIVES SpellenLab stellen de spellen voor. Ze geven meer informatie over de spelregels, de vaardigheden die in het spel getraind worden en de differentiatiemogelijkheden.

Op het einde van de speluitleg stellen alle coördinatoren hun eigen pakket samen. Door het eigen pakket samen te stellen, kunnen ze dit afstemmen of de doelgroep van de eigen spelers en de te trainen vaardigheden.


Plaats: Hogeschool VIVES Campus Brugge
VIVES SpellenLab, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge                  
tel.: 050 30 52 55
e-mail: spellenlab@vives.be

 

Prijs en inschrijven?

 De totale kost van deze samenwerking bedraagt 155,00 EUR.

 

Hierin inbegrepen zijn:

·   het gebruik van alle testspellen

·   alle noodzakelijke documenten

·   een spel voor de eigen werking (op het einde van het schooljaar).

 

Inschrijven voor deze samenwerking kan enkel door het online formulier in te vullen.
De boekhouding zal u nadien een factuur opsturen. De inschrijving is pas definitief wanneer de factuur is betaald.