Koffer snellerenden (lager)

Met de koffer voor snellerenden willen we uitdaging bieden aan de hand van spel. De koffer bevat een selectie spellen die zowel uitdaging bieden op denkvlak, maar ook op bv. samenwerking. Deze koffer is geschikt voor leerlingen van de lagere school.

Het onderzoek

De noodzaak om speelleerkansen voor snellerende of -ontwikkelende kinderen te creëren is prangend omdat onderpresteren vaak voorkomt. Dit stellen we vast in de hele basisschoolperiode.

Daarom voerden we een online vragenlijstonderzoek uit om te peilen naar de specifieke noden van het werkveld. De respons telde 118 personen.

Respondenten gaven aan dat ze op diverse terreinen willen werken. Ze willen zowel schoolse (taal, wiskunde en probleemoplossend denken) als executieve functies en socio-emotionele vaardigheden stimuleren. Coöperatieve spellen mogen niet ontbreken.

Deze waaier aan inhouden en vormingskansen komen in de koffers aan bod. Daarnaast hebben we in de koffer voor jonge kinderen ook gezorgd voor een waaier aan thema’s waarbinnen de spellen kunnen ingezet worden (dieren, piraten, clowns, enz.)

Inhoud koffer

soort spel

vaardigheden

coöperatieve spellen

 

Zig & Zag

wiskundig denken, ruimtelijk inzicht

The game extreme

wiskundig denken

Wazz da

beeld

Just one

taalbegrip en productie, empathisch vermogen

Muse (coöperatief en competitief)

muzische vaardigheden, empathisch vermogen

Codenames duet

taalbegrip en taalproductie

Triodio-C

ruimtelijk inzicht

Spyfall

taalbegrip en taalproductie

Leo moet naar de kapper

werkgeheugen

competitieve spellen

 

Gravity superstar

ruimtelijk inzicht, strategisch denken

The climbers

ruimtelijk inzicht, tactiek

Jolly & Roger

wiskundig denken, strategisch denken

Dixit

taalbegrip en taalproductie

Feelinks

socio-emotionele vaardigheden

Ubongo

wiskundig denken

Prijs en uitlenen

In de koffer is ook een bundel terug te vinden met een spelfiche per spel en extra uitleg.

Doelgroep: leerlingen uit lagere school

 

Uilenen kan via mail: spellenlab@vives.be met vermelding van 

  • naam koffer
  • uitleenperiode
  • facturatiegegevens