Testgroepen

Zowel voor het onderwijs als voor de zorgsector testen we spellen uit. Dit doen we niet alleen. Enkele scholen en voorzieningen helpen ons op weg om de beste spellen uit te zoeken. Deze spellen integreren we later in onze vormingen en beoordelen we op onze website.

Testgroepen onderwijs en zorg

In het VIVES Spellenlab zijn we steeds op zoek naar de beste spellen voor de praktijk. Hiervoor testen we niet alleen spellen uit, maar laten ons bijstaan door een aantal scholen en voorzieningen die samen met ons een aantal spellen uittesten.

Scholen en voorzieningen die het gezelschapsspel als didactisch werkmiddel willen inzetten, kunnen nauwer samenwerken met VIVES Spellenlab.

Zij krijgen twee keer per jaar (in september en in januari) een pakket van minstens 6 gezelschapsspellen ter beschikking.  Telkens blijven deze spellen ongeveer vier maanden in de school of voorziening zodat er voldoende tijd beschikbaar is om ze uitgebreid te testen en te evalueren. De deelnemende groepen engageren zich om de opgedane ervaringen en meegeleverde ideeën grondig te evalueren en op eenvoudige wijze neer te schrijven.

Alleen scholen of voorzieningen die reeds uitgebreid met het VIVES Spellenlab in contact kwamen of reeds als contactgroep fungeerden, komen in aanmerking. Het aantal deelnemende contactgroepen is om praktische redenen beperkt.

Elke deelnemende groep duidt een ‘spelcoördinator’ aan

Drie keer per schooljaar worden deze coördinatoren in het VIVES Spellenlab verwacht. Telkens gaan deze contacten door op een donderdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

De totale kost van deze samenwerking bedraagt 155,00 EUR.

Hierin inbegrepen zijn:

  • het gebruik van alle testspellen
  • alle noodzakelijke documenten
  • een spel voor de school-spel-o-theek (op het einde van het schooljaar).

 

Meer info vind je via deze link.