Over ons

Het SpellenLab van VIVES - de grootste spellencollectie ter wereld - wil het gebruik van bord- en gezelschapsspellen stimuleren. Dit gebeurt door het geven van vormingen aan studenten, leerkrachten en medewerkers uit verschillende sectoren, maar ook door het organiseren van spelactiviteiten voor alle geïnteresseerden.

SpellenLab: een grootse collectie met tal van mogelijkheden

SpellenLab is een onderdeel van het studiegebied onderwijs van Hogeschool VIVES en houdt zich al sinds 2000 bezig met de integratie van spellen in de klas. Sinds enkele jaren ligt de focus ook op het gebruik van spellen binnen de zorgsector. Ook bedrijven kunnen bij ons terecht voor teamgerichte vormingen en activiteiten. Er wordt niet alleen gezocht naar de meest interessante spellen voor elk van de verschillende doelgroepen of doelstellingen, maar ook naar een zo ideaal of ruim mogelijke manier om die spellen ook daadwerkelijk in te zetten. Daarnaast bieden we ook vrijetijdsactiviteiten aan voor gezinnen en spelliefhebbers en zijn er rondleidingen voor erfgoedliefhebbers. 

De verzameling spellen waaruit geput wordt, bevat reeds meer dan 21 000 verschillende titels. Over elk van deze spellen wordt zoveel mogelijk relevante informatie opgezocht en opgeslagen in onze centrale database.

Activiteiten en Workshops

VIVES Spellenlab biedt een waaier aan workshops aan.

Zo kun je als bedrijf een teamgerichte vorming boeken. Ook voor teams uit het onderwijs en de zorgsector bieden we vormingen aan. Dit zowel voor teams, kleine teams of individuele personen.

Daarnaast boeden we voor studenten en leerlingen uit de 3de graad secundair (bv. kinderzorg) specifieke vormingen aan.
Ook voor leerlingen uit de andere jaren kunnen we sessies rond samenwerking, STEM of teambuilding voorzien.

Tenslotte is er ook het vrije tijdsaanbod voor kinderen, families en 'bubbels'. Dit gaat van spelavonden, kinderactiteiten tot rondleidingen.

Voor elk wat wil dus...