Informatiedocument Testgroepen

Als SpellenLab werken we nauw samen met testgroepen. Hieronder kunt u de nodige informatie terugvinden.

Als contactschool samenwerken met VIVES SpellenLab
Werkjaar 2023 - 2024

In het SpellenLab zijn we steeds op zoek naar de beste spellen voor de klaspraktijk. Hiervoor testen we niet alleen spellen uit, maar laten ons bijstaan door een aantal scholen die samen met ons een aantal spellen uittesten.
Volgde uw school dit jaar (of vroeger) reeds één of meer navormingen in het SpellenLab,  dan nodigen we u graag uit om volgend schooljaar als CONTACTSCHOOL mee te werken. Details en verdere modaliteiten leest u verder in deze brief. We hopen dat uw interesse voor en geloof in het ‘gezelschapsspel als didactische werkvorm’ op deze manier versterkt kan worden.

 Wat?

Scholen die het gezelschapsspel als didactisch werkmiddel willen inzetten, kunnen nauwer samenwerken met het Vives SpellenLab.

Zij krijgen twee keer per jaar (in september en in januari) een pakketje van minstens 6 gezelschapsspellen ter beschikking. Dit pakket omvat steeds (minstens) twee kleuterspellen en drie spellen voor de lagere school (één per graad). Telkens blijven deze spellen ongeveer vier maanden in de school zodat er voldoende tijd beschikbaar is om ze uitgebreid te testen en te evalueren. De deelnemende scholen engageren zich om de opgedane ervaringen en meegeleverde ideeën grondig te evalueren en op eenvoudige wijze neer te schrijven. Bijhorende evaluatieformulieren worden door het SpellenLab aangemaakt.

Alle contactscholen testen tijdens het schooljaar in principe hetzelfde spellenaanbod, weliswaar in verschillende volgorde. Het SpellenLab verzamelt alle opgedane kritieken en spelervaringen en verwerkt deze in de eigen bestanden en lopende navormingen.

Op het einde van het schooljaar mag elke school één spel uit het geteste pakket kiezen en behouden voor de eigen school-spel-o-theek.

 

 

Voor wie?

Alleen scholen die reeds uitgebreid met het Vives SpellenLab in contact kwamen of reeds als contactschool fungeerden, komen in aanmerking. Het aantal deelnemende contactscholen is om praktische redenen beperkt.

 

Hoe?

Elke deelnemende contactschool duidt een ‘spelcoördinator’ aan. Dit is een leerkracht (of directielid) die zal instaan voor het contact met het SpellenLab. Een school kan ook verkiezen om twee medewerkers af te vaardigen. Bij voorkeur zijn dit natuurlijk leerkrachten die nauw verbonden zullen zijn bij het uittesten en evalueren van het spellenpakket.

Drie keer per schooljaar worden deze coördinatoren in het SpellenLab verwacht. Telkens gaan deze contacten door op een donderdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

 

De data voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

 

·   donderdag 14 september 2023

o   uitleg i.v.m. de samenwerking

o   korte bespreking van het eerste pakket spellen

 

·   donderdag 11 januari 2024

o   inleveren en korte evaluatie van het eerste pakket spellen

o   korte bespreking van het tweede pakket spellen

 

·   donderdag 6 juni 2024

o   inleveren van de tweede reeks spellen

o   meenemen van het uitgekozen spel voor de school-spel-o-theek

 

Plaats: Hogeschool VIVES Campus Brugge
VIVES SpellenLab, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge                  
tel.: 050 30 52 55
e-mail: spellenlab@vives.be

 

Prijs en inschrijven?

 De totale kost van deze samenwerking bedraagt 150,00 EUR.

Hierin inbegrepen zijn:

·   het gebruik van alle testspellen

·   alle noodzakelijke documenten

·   een spel voor de school-spel-o-theek (op het einde van het schooljaar).

 

Inschrijven voor deze samenwerking kan enkel door het online formulier in te vullen. De boekhouding zal u nadien een factuur opsturen.

De inschrijving is pas definitief wanneer de factuur is betaald.

 

Met vriendelijke groeten


Riet Gheysen
Céline Goekint
Jef Suykerbuyk