Tiletum 2022

Uitgever:
Land van oorsprong:
Beschikbare talen:
Richtprijs:
€ 50
Bron:

Omschrijving

Bron: Spellenlab
In Tiletum worden 4 ronden gespeeld waar elke speler 3 hoofdacties kan uitvoeren. Na elke ronde is er een tussentijdse waardering.
Naast het centrale speelbord heeft elke speler een individueel spelersbord.
Op het centrale bord staat het grootste deel van west Europa met de belangrijkste steden en hun verbindingswegen afgebeeld. In de meeste steden zijn er bonussen te verdienen en/of de mogelijkheid om een kathedraal te bouwen.
In het basisspel starten alle spelers met hun handelaar en architect vanuit Tiletum. Verder op het bord staat een koningsspoor om aan te geven hoe het gesteld is met je koningsgezindheid.
Het belangrijkste deel en de motor van het spel is het actiewiel. Bestaande uit zes segmenten die elk een ander actie aangeven. Op dit wiel worden dobbelstenen geplaatst.
Men heeft een voorraad van 20 dobbelstenen, telkens 4 in 5 verschillende kleuren. De hoeveelheid die men plaatst is 3 per speler plus 2 extra. Deze dobbelstenen worden willekeurig uit een stoffen zak getrokken en vervolgens gebobbeld om hun waarde te bepalen. De waarde van de dobbelsteen komt overeen met een segment op het actiewiel. De kleur bepaalt over welke grondstof het gaat.

In elke ronde kiezen de spelers om beurt een dobbelsteen en plaatsen die op hun persoonlijk spelersbord. Men ontvangt het aantal goederen volgens de waarde en kleur van de dobbelsteen en voert de actie uit van het segment waar men de dobbelsteen heeft genomen. Hoe meer grondstoffen men krijgt hoe minder acties je kan uitvoeren. De actiepunten zijn steeds 7 min de waarde van de gekozen dobbelsteen.
Zo zal je bij een dobbelsteen 4 naast de 4 grondstoffen volgens de kleur nog 3 keer de actie kunnen uitvoeren van het segment waar je de dobbelsteen hebt genomen.
De mogelijke acties zijn: het verplaatsen van je architect op de kaart waarbij je probeert mee te bouwen aan een kathedraal in een stad; het reizen van de handelaar op de kaart waarbij je handelsposten wil stichten; het aanschaffen van personages; het claimen van contracten; het in de gunst komen van de koning en een joker actie waarbij je een van de vijf vorige acties kunt kiezen.
Alle bonussen, personages, contracten etc komen, op je persoonlijk spelersbord, eerst in een beperkte opslagplaats van 4 items te liggen. De juiste grondstoffen zorgen voor vervulde contracten die naast zegepunten op hun beurt pilaren vrijmaken nodig voor het bouwen aan kathedralen. De juiste personages zorgen dat er handelsposten vrij komen. Het plaatsen van schilden kost je eten maar geven je een extra bonus.
Nadat iedereen zijn derde dobbelsteen heeft gekozen, op zijn persoonlijk spelersbord heeft geplaatst en alle acties heeft uitgevoerd, volgt een tussenwaardering. Bij het opzetten van het spel worden er 4 willekeurig tegels getrokken die aangeven in welke steden de waarderingen plaats vinden en 4 tegels die aangeven wat de doelen zijn.
Om deel te nemen aan een tussenwaardering moet men in de betreffende stad ofwel een handelshuis hebben gesticht of met zijn handelaar in de stad aanwezig zijn.
Na de vierde ronde volgt er nog een eindwaardering waarbij heel wat punten te verdienen zijn.

Als geboren en getogen Tieltenaar mocht dit spel toch niet ontbreken.
Haast alle grote steden in west Europa staan afgebeeld op het centrale spelersbord, waarbij je de vraag kan stellen wat Tiletum (het kleine West-Vlaamse Tielt) hier tussen staat te doen.
Dit spel is weer een voorbeeld van een Eurogame waarbij de bijkomende acties, die voortvloeien uit de gekozen hoofdactie, in een soort sneeuwbaleffect resulteert. Hierdoor is de tijdsduur op de doos wel erg onderschat.
Het materiaal is behoorlijk alhoewel de kleuren van de dobbelstenen voor wat verwarring zorgen. Het grijs en licht blauw zijn bij kunstlicht moeilijk te onderscheiden en resulteren meermaals in het kiezen van de verkeerde grondstof.
Bij Tiletum is er iets meer interactie tussen de spelers dan wat men gewoonlijk bij dit soort Eurospellen verwacht. Tevens is het met 4 spelers een goede 'avondvuller'.

Aantal spelers 1-4 spelers
Speelduur 46' tot 2u
Leeftijdscategorie Vanaf 13 à 15j
Moeilijkheidsgraad complex
Tiletum