Talen Domino - Leer spelend talen ! 1950

Omschrijving

Bron: Hongs

Uitgave van het Nederlands Talen Instituur (NTI), Avenue Concordia 62 te Rotterdam. Het NTI verhuisde in 1942 naar dit adres (zie foto 4).
80 kaartjes met daarop de Nederlandse woorden met hun Engelse vertaling en phonetische uitspraak. Het spel was verkrijgbaar in de talen Frans en Engels.

Foto's: Herman

17211-1.jpg
17211-2.jpg
17211-3.jpg
17211-4.jpg