Le Village 2012

Categorie:
Uitgever:
Land van oorsprong:
Beschikbare talen:
Richtprijs:
€ 27
Bron:
Naast de basis spelregels (met stevigere kaarten) bevat deze doos uitbreiding nr. 2 met drie nieuwe karakters en tien verschillende gebouwen met bijbehorende karaktereigenschappen.

Omschrijving

Bron: Spellenlab
Je kan met deze doos het inmiddels klassieke basisspel spelen. De karaktertegels zijn veel dikker van uitvoering waardoor ze bijna niet meer kunnen kreuken (en daardoor hun geheim prijsgeven).
Maar je koopt deze doos niet om het basisspel opnieuw te spelen. Deze tweede uitbreiding (na Volle Maan) kan niet alleen door meerdere spelers (van 18 naar 29) beleefd worden, maar elke speler krijgt, ongeacht zijn opdrachtkaart, een beroep toegewezen in het dorpje Wakkerdam. De spelleider selecteert uit de 29 beroepstegels die tegels die hij in het spel wil droppen. Spelers kunnen volgens afspraak deze beroepstegels verdekt of open trekken.
Beroepen
Er zijn tien beroepen beschikbaar. Eén beroep is weinig eervol: de zwervers (x15). Deze spelers krijgen geen gebouw maar azen op eventueel vrijkomende gebouwen tijdens het spel en proberen in de gunst van de veldwachter te komen. Hij wijst immers een zwerver van zijn keuze aan om een leegstaand gebouw in te nemen.
De 9 andere beroepen krijgen elk een gebouw toebedeeld. Die spelers krijgen een groot karton dat hun gebouw voorstelt en leggen hun speciale beroepstegel er bovenop. Deze tegel laat hen toe om eenmalig of steeds (volgens hun beroep) iets speciaals te doen tijdens het spel.
De volgende beroepen krijgen een eigenschap die geldt zolang de speler in leven blijft: de BOEREN (met boerderij) kiezen onder elkaar de burgemeester; de SCHOOLJUFFROUW (met dorpsschool) kiest overdag twee dorpelingen die - net als zijzelf - niet mee mogen stemmen; de BAKKER (met boerderij) opent 's nachts even zijn ogen net nadat de Weerwolven terug inslapen; de WAARD (met herberg) kiest overdag steeds als eerste en beschikt over een zekere immuniteit waardoor hij noch door de weerwolven noch door de dorpsbewoners kan uitgeschakeld worden (hij verliest echter deze gave als hij blijkt gestemd te hebben op iemand die uiteindelijk veroordeeld wordt).
Deze beroepen kunnen slechts één keer hun speciale gave activeren: de BIECHTVADER (met kerk) kan overdag een identiteitstegel van een medespeler in het geheim bekijken; de KWAKZALVER (met hut) kan overdag een speler zijn reeds ingezette speciale gave terug geven; de BARBIER (met kapsalon) mag overdag een dorpsbewoner uitschakelen; de VELDWACHTER (met politiebureau) kiest een zwerver die een vrijgekomen gebouw mag bezetten; de KASTEELHEER (met kasteel) kan overdag een veroordeelde bewoner genade schenken.
Nieuwe karakters
De Witte Weerwolf is zo mogelijk nog erger dan de gewone. Hij speelt net zoals een gewone Weerwolf, maar mag na de nachtelijk stemming een collega Weerwolf opeten. Hij wordt door de spelleider extra opgeroepen en beslist dan of hij een collega Weerwolf zal elimineren. Zijn doel is immers om als de enige Weerwolf het spel te overleven...
De Pyromaan is lichtjes gestoord. Als hij opgeroepen wordt kan hij éénmaal tijdens het spel een gebouw in de fik steken. Het gebouw wordt overdag verwijderd, maar de bewoner blijft wel in leven, zij het zonder zijn speciale gave. Als de Pyromaan het huis van het nachtelijke slachtoffer heeft aangeduid (door toeval of door inzicht...) sterft de Weerwolf die het dichtst rechts van dit huis zit!
De Raaf wordt elke nacht na het inslapen van de weerwolven opgeroepen en laat een "anonieme brief" op het huis van een bewoner leggen. Bij de stemming krijgt deze belasterde speler automatisch twee stemmen tegen.
Commentaar
Zoals je kan lezen, biedt deze doos heel veel mogelijkheden om het spelverloop aan te passen aan de wensen (of grillen) van de spelleider. Alle karakters uit de eerste uitbreiding zijn ook beschikbaar zodat de volgende partij Weerwolven gegarandeerd anders zal verlopen.
De toegevoegde beroepen, eigenschappen en extra karakters zijn interessant genoeg, zeker in de variant waarbij spelers hun beroep vrij kunnen kiezen uit de beschikbare open tegels.
Het spelmateriaal past niet meer in een klein handig (reis)doosje. Maar dat is ongeveer het enige minpunt dat we kunnen bedenken.
Aantal spelers 8-29 spelers
Speelduur 46' tot 2u
Leeftijdscategorie Vanaf 9 à 12j
Moeilijkheidsgraad eenvoudig
Le Village