Schenking Eric van Waarden

Afgelopen voorjaar werd de verzameling speelprenten en oude speldozen van Eric van Waarden aan VIVES SpellenLab geschonken. Hiermee groeide onze collectie tot meer dan 23.500 verschillende titels!

In 2021 overleed de Nederlandse spellenverzamelaar Eric van Waarden. Hierna besliste de familie om zijn waardevolle verzameling speelprenten en oude speldozen te schenken aan VIVES SpellenLab. 

Onze collectie groeide niet alleen met maar liefst 850 spellen, waarvan 450 speelprenten van voor 1900, we kregen er ook speelprenten bij die gedateerd zijn tussen 1750-1800. Hierdoor herbergen we op dit moment meer dan 250 jaar spelgeschiedenis!

Het was Eric zijn wens dat zijn levenswerk niet 'achter gelsoten deuren' zou verdwijnen... Doordat VIVES SpellenLab voor iedereen toegankelijk is, kunnen we ook aan deze wens voldoen. Meer nog, doordat wij frequent meewerken aan tijdelijke tentoonstelingen worden de spellen toegankelijk voor iedereen. Zo kan je op dit moment (tot 18 juni '23) 4 spellen van Eric van Waarden gaan bewonderen in de tijdelijke tentoonstelling 'Fietsen door de belle époque' in het Belle Époque Centrum te Blankenberge (Belle Epoque Schatten 2022 - Belle Epoque Centrum Blankenberge).

Als eerbetoon aan het levenswerk van Eric plaatsen we deze week een aantal van zijn spellen (zeldzame speelprenten en kwartetten) in onze rubriek 'Vers van de pers'.

Wij zijn de familieleden van Eric heel dankbaar voor het vertrouwen in onze werking! 

(foto: Belle Époque Centrum - Blankenberge)